Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
288.749
Gezinshereniging – kind van een Belg – Ghana – twijfels over geboorteakte – laattijdig geregistreerde geboorteakten rechtsgeldig volgens Ghanese wetgeving – louter op verklaring - onterechte toepassing art. 18 WIPR – geen wetsontduiking – vernietiging