Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
275.823
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – réfugié sur place – indiening verzoek om internationale bescherming als grond voor vrees voor vervolging – concreet aantonen – sinds 2019 geen problemen vermeld in internationale rapporten - verwerping