Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
242.059
Intrekking vluchtelingenstatus – asiel – Kameroen – vluchtelingenstatus toegekend omwille van homoseksuele geaardheid – wettelijke samenwoning met een vrouw aangevraagd – verschillende keren teruggekeerd naar land van herkomst – art. 55/3/1, § 2 Vw. – terugkeer naar herkomstland was voor erkenning – seksuele voorkeur is evolutief – psychologische attesten met betrekking tot biseksuele geaardheid – behoud vluchtelingenstatus