Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
296.837
Aanvraag status langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – openbare orde – art. 6 Richtlijn 2003/109/EG – rekening houden met duur verblijf en banden met België – echtgenote en kinderen hebben status langdurig ingezetene – geen rekening gehouden met deze elementen - vernietiging