Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
283.023
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza – socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – CGVS heeft enkel vervolging op basis van individuele feiten onderzocht – landeninformatie – nota NANSEN – vervolging omwille van nationaliteit – schending fundamentele basisrechten - erkenning vluchtelingenstatus