Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
291.774
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – individuele risico-bepalende elementen – specifieke omstandigheden – minderjarigheid bij aankomst in België – geen vragen over verwestering tijdens persoonlijk onderhoud – Frans geleerd – schoollopen in België – uitvoerige verklaringen van derden met uiteenlopende profielen – tewerkstelling – minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden – toegedichte politieke overtuiging – geen intern vestigingsalternatief – taliban is actor van vervolging - erkenning vluchtelingenstatus