Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
278.653
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – verblijf in buitenland – geen redelijke bescherming of intern vestigingsalternatief – erkenning vluchtelingenstatus