Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
273.953
Gezinshereniging – ouder van minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – begrip ‘vervoegen’ – gezinsleven – art. 8 EVRM – zowel affectieve als financiële band vereisen is niet conform rechtspraak EHRM – financiële band niet determinerend – verblijfsregeling – bedoeling verzoeker om financieel bij te dragen – vernietiging