Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
149.593
Art. 9ter Vw. - ongegrond - despressie - post-traumatisch stresssyndroom - PTSS - ruime beoordelingsbevoegdheid - onduidelijk waarop ambtenaar-geneesheer zich baseert - tegenstrijdig met standaard geneeskundig getuigschrift - geen behoorlijke feitenvinding - vernietiging