Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
278.700
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – Hazara – Ismaïlisme – geen systematische vervolging van Hazara - taliban – individuele omstandigheden – herkenbare fysieke kenmerken – minderheidsstrekking binnen sjiisme – situatie in provincie Baghlan – verwestersing – jonge leeftijd en verblijf in Europa - (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – erkenning vluchtelingenstatus