Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
243.975
BGV – covid-19 – corona – verbod op niet-essentiële reizen – staat afgifte BGV niet in de weg – tijdelijke belemmering om uitvoering te geven aan BGV - verwerping