Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
249.026
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Ethiopië – vrees voor besnijdenis – FGM – geen algemeen risico – culturele aard – niet geografisch verbonden aan de grenzen van Etiopië – weigering