Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
252.913
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – recht om gehoord te worden – gehoor via videoconferentie – RvS 7 december 2020, nr. 249.163 – substantiële onregelmatigheid - vernietiging