Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
210.953
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Djibouti – politiek engagement – vrees voor herinfibulatie – niet doorleefd en coherent – tegenstrijdige verklaringen – activisme in België – geen specifieke negatieve aandacht van Djiboutiaanse autoriteiten – mogelijkheid om vrij te reizen - geen systematische en automatische toepassing herinfibulatie – zelfstandige zakenvrouw - weigering