Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
265.578
Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – geen stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – art. 42, § 1, lid 2 Vw. – initiatief moet uitgaan van DVZ – onzorgvuldigheid - vernietiging