Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
284.876
Gezinshereniging – gezinshereniging met een derdelander – art. 10 en 12bis Vw. – buitengewone omstandigheden – Turkije – begunstigde associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit 1/80 – geen buitengewone omstandigheden vereist - vernietiging