Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
143.395
Art. 9bis Vw. – art. 9ter Vw. – BGV - inreisverbod – herhaald BGV – afgifte attest van immatriculatie – AI – impliciete intrekking eerste BGV – verwerping 9ter - vernietiging inreisverbod