Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
147.792
Dublin III – Italië – inadequate opvangmogelijkheden – art. 3 EVRM – EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland – AIDA-rapport – vernietiging