Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
256.571
Gezinshereniging – familielid van erkend vluchteling – visum type D – niet-gelegaliseerde Somalische huwelijksakte – geen toepassing art. 30 WIPR – cascaderegeling – mogelijkheid erkenning religieus huwelijk door burgerlijke rechter – onmogelijkheid om te legaliseren- verwerping