Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
274.205
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië - vrouwelijke genitale verminking – FGM – medische attesten – begin van bewijs – onvoldoende onderzocht - vernietiging