Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
292.036
Humanitair visum – art. 9 en 13 Vw. – Afghanistan – broer met subsidiaire bescherming in België – Hazara – Afghaanse vrouw – discretionaire bevoegdheid – gunst – visumaanvraag veel later dan familieleden ingediend - familiaal geïsoleerd – kwetsbare positie – moeilijkheden om naar Pakistan te reizen – reisrestricties door corona – zorgvuldigheidsbeginsel - art. 8 EVRM – afhankelijkheidsband – financiële steun – vernietiging