Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
278.758
Einde verblijf - gezinshereniging – art. 42quater Vw. – geen gezamenlijke vestiging meer – intrafamiliaal geweld – dreigementen in chatberichten – bewijs psychisch geweld – bewijslast – concrete aanwijzingen bijbrengen - verwerping