Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
244.323
Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – beslissingstermijn 6 maanden – art. 52, § 4 Verblijfsbesluit – recht op ambtshalve afgifte F kaart – Diallo-arrest niet van toepassing op familielid van een statische Belg - vernietiging