Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
283.451
Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1, 3° Vw. – mantelzorg – zorg door Unieburger strikt noodzakelijk – ernstige medische problematiek – advies arts-adviseur – MedCOI – rust- en verzorgingstehuis ook mogelijk in Marokko – beschermenswaardig gezinsleven – afhankelijkheid – verwerping weigeringsbeslissing – vernietiging BGV