Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
283.434
Gecombineerde vergunning – bijlage 48 – openbare orde – veroordeling bij verstek – geen staat van wettelijke herhaling – blanco strafblad op ogenblik veroordeling – vonnis niet in administratief dossier – materiële motiveringsplicht - vernietiging