Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
251.239
Beslissing tot terugdrijving – Albanië - verblijfsomstandigheden niet gestaafd – openbare orde – UDN – motiveringsplicht – art. 62 Vw. – essentiële reis – Covid-19 – MB 26 januari 2021 en MB 28 oktober 2020 – humanitaire reden – zwangere schoondochter – formele motiveringsplicht – prima facie – MTHEN – schorsing