Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
254.665
Einde verblijf – bijlage 21 – familielid van een Unieburger – stopzetting wettelijke samenwoning – art. 42quater Vw. – omgangsrecht met minderjarig kind – jonge leeftijd kind – weigering erkenning door ambtenaar burgerlijke stand – vonnis familierechtbank – DNA onderzoek – hoger belang van het kind – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging