Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
148.088
Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – vader of moeder van een minderjarige Unieburger – voldoende bestaansmiddelen – herkomst van de bestaansmiddelen – art. 40bis, §2, 5° Vw. – art. 40bis, §4 Vw. – vernietiging