Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
278.947
Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst bestaansmiddelen – bestaansmiddelen verzoeker zelf – behoefteanalyse - GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 – art. 42, § 1, tweede lid Vw. – onzorgvuldige behoefteanalyse - vernietiging