Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
246.433
Gezinshereniging – kind van Belgische vader – art. 40ter Vw. – art. 44 Vb. – gelegaliseerde geboorteakte – laattijdig geregistreerd – art. 18 WIPR – art. 27 WIPR – de plano erkenning – restrictieve interpretatie art. 18 WIPR - vernietiging