Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
283.530
BGV – bijlage 13 – lopende erkenningsprocedure kind – positief advies procureur des Konings – hoger belang van het kind – gezinscel – onderzoeksplicht - vernietiging