Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
235.914
Intrekking vluchtelingenstatus – art. 55/3/1 Vw. – Rusland – Tsjetsjeense origine – informatie OCAD – extremisme en terrorisme – Syriëstrijder – nationale veiligheid – redelijke gronden – onvoldoende concrete en geobjectiveerde elementen – loutere verdenkingen of vermoedens – geen individueel onderzoek naar de werkelijkheid en actualiteit – behoud vluchtelingenstatus