Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
214.315
Intrekking subsidiaire bescherming – art. 55/5/1, § 2, 1 Vw. – Afghanistan – status ingetrokken, maar geen einde gesteld aan verblijf – ernstig misdrijf – evenredigheids- en proportionaliteitstoets – diefstal – geen ernstig misdrijf in de zin van art. 55/4 Vw. – toekenning subsidiaire beschermingsstatus