Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
290.632
Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst van de bestaansmiddelen – bestaansmiddelen verzoeker zelf – contract onbepaalde duur - vernietiging