Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
176.577
Visumaanvraag – kort verblijf – Syrië – veiligheidssituatie in Aleppo – UDN - art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – art. 3 EVRM – MTHEN – voorlopige maatregelen – visa moeten binnen de 48 uur worden afgeleverd – schorsing