Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
1530
Gezinshereniging - art. 40 Vreemdelingenwet - niet inoverwegingname - verzoek tot herziening - onontvankelijkheid - vernietiging

Artikel 44 Vw betreft "elke weigering tot afgifte van een verblijfsvergunning aan een EG-vreemdeling"en viseert daarmee elke beslissing die een vestigingsaanvraag verwerpt, onafhankelijk van de vraag of de aanvraag verworpen wordt om redenen ten gronde, dan wel uit ontvankelijkheidsoverwegingen, of, zoals in dit geval, wanneer het gaat om een beslissing "tot niet-inoverwegingname".