Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
2416
Verplichte vermeldingen in het verzoekschrift - gekozen woonplaats - relatieve nietigheid