Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
6551
Asielzoekster - Guinee - risico op besnijdenis - weigering erkenning door CGVS - vrouwen - sociale groep - erkenning als vluchteling

De Raad stelt vast dat de afkomst van verzoekster, haar jonge leeftijd, de sociale positie van haar vader, de verdwijning van haar moeder en het feit dat ze zich als vrouw niet kan verbergen bij familie, haar in een bijzonder kwetsbare positie plaatsen. Statistische bronnen bewijzen voldoende dat de overheid in Guinee niet in staat is de slachtoffers van genitale verminking te beschermen in de zin van artikel 48/5 § 2, alinea 1 Vw. Dan rest nog de vraag wat het causaal verband is tussen de vrees voor vervolging en een van de vijf criteria in artikel 1 van de Conventie van Genève. Het begrip "sociale groep" heeft de voorbije jaren een belangrijke evolutie in de jurisprudentie doorgemaakt. Die evolutie heeft ertoe geleid dat er sprake kan zijn van een sociale groep van zodra er aangeboren of onveranderlijke kenmerken bestaan, zoals het geslacht. In casu heeft verzoekster bewezen dat ze een vrees voor vervolging heeft doordat ze deel uitmaakt van de sociale groep van vrouwen.