Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
7173
Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - weigering - onvoldoende bewijs - nieuwe bewijsstukken -RvV niet bevoegd - nieuwe vestigingsaanvraag - begrip "ten laste" - een zekere duurzaamheid - geen toevoeging aan de wet

Verzoekers kunnen niet gevolgd worden in hun stelling dat de bestreden beslissingen een voorwaarde aan de wet toevoegen door te vereisen dat bewijzen van een tenlasteneming die dateren van voor de afreis naar België, worden voorgelegd. Indien vreemdelingen naar België komen om een aanvraag tot vestiging te doen in functie van een Belgische descendent die hen materieel ondersteunt, dan is het logisch dat deze vreemdelingen, gelet op het feit dat het begrip "ten laste zijn" een zekere "duurzaamheid" veronderstelt, aantonen dat zij reeds in hun land van herkomst, voorafgaandelijk aan hun aanvraag, ten laste waren. Niets staat verzoekers evenwel in de weg om op basis van de aanvullende bewijsstukken een nieuwe, en degelijk onderbouwde, vestigingsaanvraag in te dienen.