Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
7511
BGV - beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid - verzoekschrift ingediend na drie dagen - onbereikbaarheid advocaat - géén bewezen overmacht - beroep verworpen

De omstandigheid dat verzoeker zijn advocaat niet kon bereiken valt niet te controleren en is onvoldoende om overmacht uit te maken die de termijn kan rechtvaardigen. Dit geldt des te meer, nu het beroep pas werd ingediend meer dan drie dagen na de bestreden beslissing, terwijl een beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid 24 uur op 24 uur en zeven dagen op zeven kan ingediend worden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.