Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
8758
Albanese vendetta - geen erkenning als vluchteling - subsidiaire bescherming

De documenten voorgelegd door verzoeker onderbouwen zijn ingeroepen vrees en de Commissaris-generaal rechtvaardigt niet op serieuze wijze waarom hij ze niet in overweging neemt. De omstandigheid dat de neef van verzoeker vermoord werd tijdens zijn aanhouding naar aanleiding van zijn deelname aan de vendetta, overtuigt de Raad ervan dat de Albanese overheid niet bij machte is om verzoeker een effectieve bescherming te garanderen. De Raad kan niet uitsluiten dat het leven van verzoeker bedreigd wordt door de vendetta hangende tegen zijn familie in geval van terugkeer.