Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
10.216
Annulatieberoep – gezinshereniging – artikel 10 Vw – wetboek van internationaal privaatrecht – erkenning van buitenlands huwelijk – artikel 27 WIPR – wetsontduiking – fraude