Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
13.874
Asielaanvraag - Russische vrouw - interfamiliaal geweld - echtscheidingsprocedure - klacht - bescherming Russische overheid - weigering erkenning als vluchteling - geen toepassing Conventie van Genève - beroep - rapporten Amnesty - geen effectieve bescherming Russische overheid - geen binnenlands vluchtalternatief - sociale groep - erkenning

De rapporten van Amnesty International onderbouwen de verklaringen van verzoekster dat de Russische overheden geen effectieve bescherming wouden of konden bieden tegen het geweld dat zij onderging. Hieruit volgt dat verzoekster haar land ontvlucht is uit vrees voor vervolging. Deze vrees is het gevolg van het toebehoren tot een bepaalde sociale groep.