Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
14.115
Tsjetsjeense asielzoekers - eerste asielaanvraag in Polen - tweede asielaanvraag in Frankrijk - niet-inoverwegingname - derde asielaanvraag in België - weigering van verblijf - BGV met vrijheidsberoving - terugname door Polen - UDN - schending formele motiveringsplicht - schorsing in UDN

De Raad stelt vast dat de raadsman van verzoekster in een schrijven aan DVZ melding heeft gemaakt van de bedreigingen waarvan verzoekster en haar familie in Polen het slachtoffer waren en waaruit tevens blijkt dat volgens de Helsinki Foundation for Human Rights, Tsjetsjenen die worden teruggewezen naar Polen een risico lopen op een gevangenisstraf en dat het aantal erkenningen er beduidend minder bedraagt dan het Europese gemiddelde. Door enkel te stellen dat Polen een land is dat de mensenrechten respecteert en democratische instellingen heeft en dat verzoekster geen enkele reden aangeeft waarom ze weigert terug te keren naar Polen, heeft de verwerende partij zijn beslissing onvoldoende gemotiveerd.