Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
24.851
Hangende aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – afgifte BGV – schorsingsberoep in UDN – belang – eerder BGV waartegen geen beroep werd ingediend – rechtstoestand mogelijk gewijzigd – beroep ontvankelijk – materiële motiveringsplicht - aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet geen invloed op verblijfsstatus – BGV mogelijk tenzij dwingende bepalingen van internationaal recht