Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
287.913
Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – inkomsten die mee worden gerekend bij beoordeling - behoefteanalyse – werkloosheidsvergoedingen – voorwaarde actief zoeken naar werk – VDAB-opleidingsovereenkomst – GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 – bewijslast - vernietiging