Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
254.893
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – banden met Gülen beweging – groepsvervolging – contact CGVS met advocaat in Turkije – gegevens doorgespeeld aan plaatselijke gerechtelijke autoriteiten – veiligheid verzoeker in gevaar gebracht door CGVS – erkenning vluchtelingenstatus