Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
274.435
Intrekking vluchtelingenstatus – openbare orde – art. 55/3/1, § 1 Vw. – gevaar voor de samenleving – ernstig misdrijf – restrictief interpreteren – poging tot doodslag - uitstel gevangenisstraf – resultaten geestesonderzoek stellen dat er geen gevaar is dat verzoeker opnieuw soortgelijke misdrijven pleegt – relevante elementen – behoud vluchtelingenstatus