Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
239.910
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan - NBMV – niet-begeleide minderjarige – beschermingsstatuut in Griekenland – interstatelijk vertrouwensbeginsel – individuele beoordeling – verwerping