Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
274.509
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Rusland – Tsjetsjenië – verwestering - twaalf jaar gewacht om nieuwe asielaanvraag in te dienen – islamitische regime in Tsjetsjenië – geen bewijst dat reintegratie niet mogelijk zou zijn of tot problemen zou kunnen leiden – militaire dienstplicht - verwerping